روش خدماتی کردن خطوط پیامکی برای ارسال به لیست سیاه مخابراتی

خطوط تبلیغاتی شماره‌های پیامکی هستند که جهت ارسال پیام کوتاه و اطلاع رسانی‌های مختلف از آن استفاده می‌شود اما این خطوط قابلیت ارسال به شماره‌هایی که پیام تبلیغاتی خود را غیرفعال کرده اند ندارد و برای ارسال به این گروه (لیست سیاه مخابراتی) نیاز به استفاده از خطوط خدماتی می‌باشد.

خط خدماتی چیست؟

خطوط خدماتی در واقع همان خط پیامک معمولی (تبلیغاتی) هستند که برای آن بلک لیست مخابرات آزاد شده و قابلیت ارسال به لیست سیاه مخابراتی و شماره‌هایی که پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کرده‌اند را نیز ندارد.

از خطوط خدماتی می‌توانید فقط جهت ارسال پیام کوتاه به مشترکین خود استفاده نمایید، این شماره‌ها در بخش بانک منطقه‌ای و کدپستی استفاده نمی‌شوند، متن پیامک از این خطوط باید فقط اطلاع رسانی باشد.
درصورتی که حتی به یک شماره غیر از بانک شماره خودتان ارسال انجام دهید، تبلیغاتی محسوب شده و شامل جریمه می گردد، هرگونه اطلاع رسانی به لیست مشتریان خود خدماتی محسوب می شود.

خدماتی کردن خط پیامکی

مدارک مورد نیاز جهت خدماتی کردن خطوط به تفکیک اپراتورهای مختلف

اپراتورفرم درخواست خدماتی مربوط به اپراتورارائه تعهدنامهسفته 10 میلیون تومانیبانک شماره مشترکین
021بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا

قسمت حقیقی و حقوقی تکمیل گردد.
لازم دارد
لازم ندارد
لازم دارد
1000بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا

تنها قسمت حقوقی تکمیل گردد.
لازم دارد
لازم دارد
لازم دارد
2000مهر و امضا
تنها قسمت حقوقی تکمیل گردد.
لازم دارد
لازم ندارد
لازم دارد
3000بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا
قسمت حقوقی بصورت تایپی تکمیل گردد.
لازم دارد
لازم دارد
لازم دارد
50001بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا

قسمت حقوقی بصورت تایپی تکمیل گردد.
لازم دارد
لازم دارد
لازم دارد
50002 - 50005بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا

قسمت حقوقی بصورت تایپی تکمیل گردد.
لازم دارد
لازم دارد
لازم دارد
50004بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا

قسمت حقوقی بصورت تایپی تکمیل گردد.
لازم دارد
لازم دارد
لازم دارد

 

۲۰۰۰ حقوقی  : فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا ،تعهدنامه  (به همراه گواهی امضا)

۳۰۰۰ حقوقی:  فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا ،تعهدنامه  (به همراه گواهی امضا)

۵۰۰۰۱ حقوقی: تعهدنامه در سربرگ با مهر و امضا، فرم  مربوطه در سربرگ به همراه گواهی امضا)

 

۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵: حقوقی فرم مربوطه ، تعهدنامه ، (به همراه گواهی امضا)

۰۲۱ حقوقی: فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا ،تعهدنامه  (به همراه گواهی امضا)

  • تلفن باید حقوقی باشد.

پس از دریافت اصل مدارک خط در پروسه خدماتی شدن قرار می‌گیرد.

 

۱۰۰۰ حقوقی: فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا ،تعهدنامه  (به همراه گواهی امضا)

درصورتی که شخصیت حقوقی هستید  و مایل به خدماتی کردن خط ۱۰۰۰ می‌باشید، ارائه مدارک زیر ضروری می‌باشد.

نام شرکت / شناسه ملی/کد اقتصادی/ آدرس و کدپستی/ تلفن شرکت/ نام مدیرعامل / کدملی مدیرعامل/ شماره همراه مدیرعامل (همراه اول) / آگهی تاسیس و یا روزنامه رسمی و تعهدنامه ارسال شده در سربرگ به همراه مهر و امضا صاحبان امضا که در آن قید شده باشد فرم درخواست خدماتی به پیوست ارسال می گردد، پر نمایند.

شرایط عمومی خدماتی کردن خطوط پیامکی:

  • دسته بندی پیامک ارسالی باید کامل و واضح باشد (برای مثال اعلام کد پیگیری، ارسال جزئیات خرید بلیط، …)
  •  نمونه پیامک ارسالی باید ذکر شود (برای مثال کاربر گرامی، خرید شما انجام شد. کد پیگیری ….. میباشد)
  •   شماره های مربوط به تراکنش های بانکی نیازی به ارسال بانک شماره های مشترکین ندارند .
  • صندوق‌های قرض الحسنه ، شرکت های بورس و… جهت درخواست شماره خدماتی نیازمند ارائه مجوز از بانک مرکزی هستند.

شماره و خطی از لیست سفید (حالت خدماتی) خارج خواهد شد اگــــــر:

  • پیامکی مغایر با نمونه پیامکهای اعلام شده ارسال گردد.
  • کاربر به شماره هایی غیر از فهرست اعلام شده پیامک ارسال کند.
  • مشترک از دریافت هرگونه پیام شکایت نماید و چنانچه تمهیداتی در خصوص انصراف مشترک از دریافت پیامک دیده نشده باشد.
  •  کاربر به تعهدات خود در زمینه شماره‌های خدماتی عمل ننماید.

متن تعهد نامه جهت خدماتی کردن خطوط پیام کوتاه به شرح زیر است:

متن تعهدنامه استفاده از خط خدماتی  به شرح زیر می‌باشد:

شرکت …………….. تعهد می‌نماید از خط ………………….. تنها به عنوان ارائه اطلاعات (خدماتی) استفاده نماید و هیچ‌گونه ارسال تبلیغاتی از این خط انجام نگیرد و در صورت ارسال پیامک تبلیغاتی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان جریمه نسبت به تخلف انجام شده پرداخت نماید.

دانلود فرم

برای اپراتور ۵۰۰۰۴ باید سفته به میزان ۲۰ میلیون باشد و حتما نام شرکت ارمغان راه طلایی در سفته قید شود.

برای اپراتور ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ باید یک چک ۵۰ میلیون تومان در وجه شرکت “راهکار سرزمین هوشمند” بدون درج بابت و تاریخ ، ارسال گردد.

 

دانلود فرم درخواست خدماتی کردن خطوط پیام کوتاه :

برای خدماتی کردن خطوط مورد نظر خود با استفاده از امکان جدید سامانه پیامک ملی که در قسمت تنظیمات، بخش خط خدماتی راه‌اندازی شده است، به راحتی مراحل درخواست و روند اداری خدماتی شدن خط خود را آنلاین پیگیری نمایید.

تمام حقوق برای سامانه پیامک ملی محفوظ می‌باشد.