قیمت شماره‌های سفارشی ارسال و دریافت پیام کوتاه اختصاصی

خطوط پیامکی گوناگون چه تفاوتی دارند ؟

شماره های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ و ثابت (۰۲۱ و ۰۲۶) که همگی در سامانه پیامک ملی قابل استفاده است از طرف مخابرات به اپراتورهای مختلف تخصیص داده شده است و تفاوت خطوط در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آنها می‌باشد. به طور کلی از اصلی‌ترین تفاوت های اپراتورهای مختلف می‌توان به سرعت ارسال، نحوه ارائه خطوط اختصاصی، دریافت دلیوری و بازگشت هزینه پیامک‌های ناموفق اشاره کرد.

*  امکان ارسال تکی از خطوط
*  ارسال بالک
*  بازگشت هزینه ارسال نشده ها
* دریافت گزارش تحویل
* ثبت سریع و آسان
* ارائه خطوط اختصاصی رند، نیمه رند و …
*  سرعت بالای ارسال
*  امکان دریافت پیامک

 

خطوط عمومی

هدیه سامانه پیامک ملی به تمامی مشتریان ، مجموعه‌ای از خطوط عمومی بسیار رند می‌باشد که می‌توانند از این خطوط برای ارسال های انبوه خود استفاده نمایند.

خطوط اختصاصی


تمامی پنل ها امکان سفارش شماره از اپراتور ها را دارا هستند. خطوط اختصاصی علاوه بر قابلیت ارسال پیامک تکی و انبوه ، قابلیت دریافت پیامک را نیز دارند و به این
طریق می‌توان از بسیاری از امکانات بی نظیر سامانه نظیر منشی پیامک ، تحلیلگر، کد
خوان و ……. استفاده و بهره برداری نمود.

 


نمایندگی پنل اس ام اس

قیمت خطوط اختصاصی ۱۰۰۰

قیمت شماره های زیر به ریال می باشد.

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
۱ ۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۴ ۱۳۵,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۲ ۱۰۰۰XXXXXXXXX ۱۳ ۳۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
۳ ۱۰۰۰XXXXXXXX ۱۲ ۷۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴ ۱۰۰۰XXXXXXX ۱۱ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۵ ۱۰۰۰XXXXXX ۱۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۶ ۱۰۰۰XXXXX ۹ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۷ ۱۰۰۰XXXX ۸ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
۸ ۱۰۰۰XXX ۷ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ ۱۰۰۰XX ۶ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت خطوط اختصاصی ۳۰۰۰

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
۱ ۳۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰
۲ ۳۰۰۰XXXXXXXX ۱۲ ۹۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
۳ ۳۰۰۰XXXXXX ۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۴ ۳۰۰۰XXXXX ۹ استعلام شود استعلام شود استعلام شود
۵ ۳۰۰۰XXXX ۸ استعلام شود استعلام شود استعلام شود
خطوط ۳۰۰۰ شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.
قیمت خطوط اختصاصی ۲۰۰۰

 

ردیف تعداد ارقام کاربران نمایندگان
غیر سفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
غیررند نیمه رند رند خیلی رند غیررند نیمه رند رند خیلی رند
۱ ۱۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ استعلام شود ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ استعلام شود
۲ ۱۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ استعلام شود ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ استعلام شود
۳ ۹ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ استعلام شود ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ استعلام شود
۴ ۸ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ استعلام شود ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ استعلام شود

قیمت خطوط اختصاصی ۲۰۰۰ بصورت تقریبی بوده و قبل از سفارش از اپراتور استعلام می گردد و سپس قیمت نهایی اعلام خواهد شد.
قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰ باید توسط اوپراتور استعلام گردد.

 

قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
۱ ۰۲۱XXXXXXXX ۱۰ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰
۲ ۰۲۶XXXXXXXX ۱۰ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰
۳ ۰۲۱XXXXX ۷ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۲.۳۰۰.۰۰۰
۴ ۰۲۶XXXXX ۷ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۲.۳۰۰.۰۰۰
۵ ۰۲۱XXXX ۶ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰

قیمت خطوط اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت (۲۱۰۰۰) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.

به کلیه مبالغ فوق مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

نکته : ملاک رند بودن شماره :
۱. شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
۲. ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.

شرایط نمایندگان ویژه

۱. روزانه بیش از ۵۰ هزار پیامک ارسال داشته باشند.
۲. خریدهای یکجا و بیش از ۱۰ میلیون تومان داشته باشد.
۳. روزانه حداقل ۵ خط اختصاصی خریداری نمایند.

لازم به ذکر است در تمام پنل‌ها (یک تا سه خط اختصاصی / سفارشی) با پیش شماره های مختلف به صورت هدیه به کاربران گرامی تقدیم می‌گردد و نیازی به تهیه خطوط جداگانه نمی‌باشد، جهت تخصیص این خطوط ارسال مدارک شناسایی ( تصویر کارت ملی یا شناسنامه و …) الزامی می‌باشد.

  • در صورت تمایل به تهیه خطوط اضافه یا دلخواه دیگر حسب جدول بالا هزینه‌ها کسر می‌گردد.
  • این خطوط قابلیت ارسال و دریافت پیام کوتاه را دارند.
  • تعرفه خطوط نمایندگان با توجه به نوع و سطح نمایندگی متفاوت و با تخفیف ویژه می‌باشد.
  • در تمامی پنل‌های کاربری و نمایندگی هفت خط رند عمومی از تمام پیش شماره‌ها به صورت رایگان فعال می‌باشد.

تمام حقوق برای سامانه پیامک ملی محفوظ می‌باشد.